Naprawy betonów i żelbetów

Każdy obiekt posiada elementy nośne konstrukcji wykonane z betonu zbrojonego. Po wielu latach użytkowania budynków zachodzi konieczność wykonania napraw elementów wykonanych z betonu ,a także betonu zbrojonego. Do tego typu prac remontowych posiadamy wymagane doświadczenie i wiedzę techniczna ,jak również odpowiednie materiały specjalistyczne odpowiadające wielu stawianym wymaganiom. Oczywiście stosowana przez nas specjalistyczna chemia posiada właściwe parametry konieczne i wystarczające w zależności od rodzaju remontowanego budynku. Wszystkie realizacje są wykonywane przeszkoloną kadrą pracowniczą i grupami podwykonawców. Naprawy dokonywane są przy użyciu materiałów posiadające wszystkie wymagane certyfikaty i atesty.

Dokładny sposób wykonania naprawy konkretnego obiektu ustalamy na podstawie projektu, lub po wykonaniu wizji lokalnej i sprawdzeniu wszystkich czynników i elementów. Rodzaj zastosowanej technologii i koniecznych do użycia materiałów podajemy indywidualnie w zależności do powstałych potrzeb.Naprawa żelbetów w Poznaniu